نماز عید فطر امسال با رعایت نکات بهداشتی در هرمزگان برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری آداک، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: توصیه می‌شود نماز عید فطر در بندرعباس و میناب برگزار نشود، اما اگر افرادی اصرار به برگزاری نماز دارند در مساجد کوچک و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و حضور ناظران بهداشتی باشد.

دکتر حسین فرشیدی افزود: شهروندان حتماً از دستکش، ماسک، مهر و سجاده شخصی خود استفاده کنند و فاصله یک و نیم تا دومتری را نیز رعایت کنند.
فرشیدی افزود: هیچگونه خوردنی، نوشیدنی و نذورات بین مردم توزیع نشود.