گفت و گوی مدیر روابط عمومی فرمانداری جاسک با پایگاه خبری آداک به بهانه روز ارتباطات و روابط عمومی.

عیسی زارعی در گفت و گو با پایگاه خبری آداک اظهار داشت: فعالیت در حوزه روابط عمومی فراز ونشیب زیاد دارد ، روابط عمومی در این حوزه می تواند مفید فایده باشد که بین انجام کارهای سنتی این حوزه و هم روابط الکترونیک واستراتژیک تعادل برقرار کنند واز همه این ظرفیت ها توانایی وخدمات دستگاه مربوطه خود را در مقابل هجمه های دشمنان وبدخواهان نظام ، در بهترین سطح انعکاس دهد.

وی با بیان اینکه ما بعنوان کار فرهنگی در حوزه روابط عمومی تفکر ساز باشیم تا بتوانیم علیه جنگ نرم در حوزه های مختلف سیاسی ، اجتماعی ومخصوصا اقتصادی دوام بیاوریم ، افزود : درعصر حاضر قدرت ونفوذ ذهنی دراختیار صاحبان سلاح تبلیغی قرار دارد، آنان هستند که اندیشه ها را می سازند وافکار را به معیار دلخواه، سامان می دهند، انتقال از شیوه ارتباطات سنتی به روشهای ارتباط جمعی موجود، موجب شده که انسانها درمناطق مختلف درمعرض پیامهای تبلیغی قرار گیرند، تا جایی که به سختی قادرند خود تصمیم بگیرند، در واقع مراکز فرهنگی، تفکر ساز جامعه بشری امروزه می باشند.

مدیر روابط عمومی فرمانداری جاسک تصریح کرد: در کنار تمام مسائل روز در حوزه های مختلف ، در زمان فعلی دشمن بدنبال ضربه زدن از طریق شبه خون فرهنگی وحوزه اقتصادی تلاش می کند بیان داشت : انعکاس به موقع رزمایش مومنانه که به دستور مقام معظم رهبری (مدظله عالی ) هوشمندانه در مقابل تخیلات شوم دشمنان برای میهن عزیمان در سر داشتند تا علاوه بر مبارزه با بیماری کرونا از لحاظ روانی ومعیشتی در تنگنا قرار گیرند، اقدام بسیار خوبی بود که روابط عمومی هاوخبرنگاران با بهره گیری ازتکنولوژی روز ارتباطات به شیوه های مختلف منتشر شد وبرای بارها توانستند مانند یک افسر جنگ نرم توطئه و فکر پلید دشمنان را با شکست مواجه سازند.

زارعی گفت: یک روابط عمومی فعال وبرتر ، روابط عمومی است که با بهره گیری حواشی ، مشکلات وکمبودها با ارتباط دادن مدیر مربوطه وخبرنگاران ومردم در جهت رفع آن گام اساسی بردارد ، در برخی مواقع مشکلات کوچک با عدم توجه برخی مدیران با رسانه ایی شدن رسانه های معاند ویا مغرض عملکرد نظام ودولت نادیده گرفته می شود ومی تواند پیامدهای مخربی را نیز به همراه داشته باشد .

وی ابراز داشت: از نقاط برجسته و ممتاز در مدیریت استراتژیک، تأکید بر محیط برون سازمانی و حتی جهانی است و در واقع،‌ منظور از وظایف استراتژیک روابط عمومی، دخالت در روند تصمیم گیری سازمان و آن مجموعه است، با شناخت موقعیت یادشده ضرورت واهمیت بازنگری وبرنامه ریزی جدی درفعالیت های فرهنگی تبلیغی وتجدید نظردرابزارها وشیوه های تبلیغی به خصوص در محیط های فرهنگی، به روشنی احساس می گردد.

حربه تخریب بجای رفع مشکل و یا سکوت بجای پاسخگویی مردم

عیسی زارعی با اشاره به شرایط خاص کشور در مناسبت ها و موقعیت های مختلف گفت :برخی مدیران یا در مقابل مسائل سکوت اختیار می کنند یا روابط عمومی دستگاه مربوطه را در حد صودر جوابیه وحتی انعکاس به موقع اخبار عملکرد نمی داند که از این فرصت برخی برای تخریب شخصیتی یا دستگاه اسفاده می کنند که پیامد وبازخورد آن در اذعان عمومی بدلیل عدم شفافیت بسیار مخرب وحاشیه ساز خواهد بود که در برخی موارد شاهد تحلیل رفتن انگیزه ویا زمان انجام کار ذاتی مجموعه می شود.

خبرنگاران دشمنان مدیران نیستند

وی گفت: یک روابط عمومی پویا می تواند با ارتباط دادن مدیر ومسئولان حوزه های مختلف دستگاه ویا سازمان از ظرفیت خبرنگاران برای رسیدن به مقصود و تحقق اهداف سازمانی نهایت استفاده را ببرند.

مدیر روابط عمومی فرمانداری جاسک ادامه داد: اینکه اگر زمانی شاهد درگیری لفظی بین مدیر با خبرنگاران ویا عدم ارتباط مناسب با رسانه ها شاهد هستیم ، سر منشا آن روابط عمومی ناکارامد یا عدم اشرافیت روابط عمومی به وظیفه ذاتی خود می باشد ، عدم ارتباط خبرنگاران با یک مسئول یا ارتباط بیش از حد خبرنگران با مدیر که نتوان مشکلات مردمی را منعکس کنند ، افراط وتفریط های این حوزه می باشد که یک روابط عمومی فعال می تواند با بهره گیری از علم روز در هر دو صورت از اصحاب رسانه برای تحقق اهداف سازمانی خود که در واقع همان خدمت به مردم است بهره ببرد.

آیا کار روابط عمومی فقط کارفیزیکی ویا بنر زدن است؟

عیسی زارعی در خصوص کار روابط عمومی تشریح کرد: اگر یک روابط عمومی خود را درگیر کارهای اولیه کند وبین اهمیت کارهای رومزه تقدم واولویت بندی قایل نباشد در روز با توجه به اینکه تلاش زیادی انجام می دهد ولی خروجی مورد نیاز را دریافت نمی کند ، یک نیروبا روابط عمومی بالا باید از تمام امکانات موجود چه نیروهای وامکانات درون سازمانی وچه نیروهای زیر موجموعه وبیرون سازمانی ودر برخی مواقع گروهای دوستی ف اصحاب رسانه ف فضای مجازی وحتی مردم عادی حاضر در یک صف نانوایی برای اجرای ماموریت ذاتی خود که همان اطلاع رسانی وآگاهی بخشی می باشد باید استفاده کند ومیزان موفقیت در این امر نیز بستکی به تفکر وپشتکار وی دارد.

سخن پایانی

زارعی گفت: خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی از مقام معظم رهبری (مدظله عالی ) رئیس جمهور ، استانداران ، فرمانداران ومدیران سازمان ها ونهادها در دهه اخیر شاهد توجه بی نظیری به این حوزه بودیم که اگر افراد ی که بعنوان روابط عمومی مسئولیت می پذیرند وتوجهی که مدیران مربوطه به این حوزه باید داشته باشند ، نوید بخش جهش خوبی در این حوزه خواهیم بود که هیچ گونه خلعی برای عرض اندام دشمنان نظام وبدخواهان کشور ایجاد نخواهد شد.

لازم به ذکر است که عیسی زارعی روابط عمومی فرمانداری شهرستان جاسک با سابقه حدود یک دهه فعالیت در حوزه روابط عمومی توانسته از با ایجاد ارتباط درون سازمانی وبیرون سازمانی بصورت مستمر وفارغ از ساعات وروزهای کاری ارتباط خوبی با اصلحب رسانه ومطبوعات ومدیران درسطح شهرستانی واستانی ودر برخی مواقع کشوری ایجاد کنند که در این خصوص نیز نایل به دریافت لوح های تقدیر زیادی در این سه رده گریده که بعنوان یک روابط عمومی کارمند نمونه چهار مدیر بصورت متوالی شدن یکی از بهانه انجام این مصاحبه در روز روابط عمومی و ارتباطات می‌باشد.