دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان هرمزگان گفت : حیات و رشد جامعه بشری وابسته به احیای معروف و نهی از منکر استان است .

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آداک از بندرعباس، در جلسه شورای دبیران امر به معروف و نهی از منکر بانک های استان هرمزگان ، حجت الاسلام والمسلمین حسن کریمی اظهار کرد : از منظر فرهنگ خوبی ها و بدی تبین شده و با هر فکر و اندیشه ای قابل فهم است و بشر بدون نیاز به پیامبران خوبی ها و بدی ها را هم تفکیک و تمییز می دهد و ذات انسان با اعمال ناروا و مذموم سازگاری ندارد از اینرو عمل شری مانند دروغ گویی در هر فرهنگ بشری یک عمل فساد است .

وی افزود : برای گسترش خوبی ها در جامعه باید، همه اقشار از جمله مردم و دستگاه ها تلاش کنند تا زمینه شر و فساد در جامعه از بین رود و نقش امر به معروف و نهی از منکر به لحاظ اهمیت و فرهنگ سازی و آموزش خوبی ها در جامعه تاثیر گذار است .

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان هرمزگان ادامه داد : دو ابزاری که باعث احیای دو فریضه الهی در جامعه است اول مردم و دوم دستگاه های اجرایی هستند زیرا اگر امر به معروف همگانی نشود تقابلی بین مردم و جامعه پیش خواهد آمد .

حسن کریمی در باب اهمیت امر به معروف و نهی از منکر بیان کرد : در کلمات قصار حضرت علی علیه السلام آمده است که “همه اعمال نیک حتی جهاد در راه خدا در مقابل امر به معروف و نهی از منکر مانند آب دهان در مقابل دریای خروشان است” .

وی گفت : به دلیل اینکه این دو فریضه الهی مسیر و اهداف یک جامعه را مشخص و تقابل انسان ها را در برابر خوبی ها و بدی ها را به افراد درون نشان می دهد .

دبیر ستاد خاطرنشان کرد : دعوت به خیر و خوبی بر عهده فرد یا لباس خاص نیست بلکه هر فردی با انگیزه و با هر مذهب و آیینی می تواند در جامعه دعوت به خیر کند .