توسعه‌ی پایدار به عنوان فرآیندی که نیاز‌های ضروری انسان‌ها را بدون به خطر انداختن مبانی توسعه، یعنی محیط زیست فراهم می‌سازد، مدتهاست که توجه به جوامع مختلف را به خود مشغول ساخته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آداک از بندرعباس، حجت صادقی مدرس دانشگاه در یادداشتی نوشت: توسعه‌ی پایدار به عنوان فرآیندی که نیاز‌های ضروری انسان‌ها را بدون به خطر انداختن مبانی توسعه، یعنی محیط زیست فراهم می‌سازد، مدتهاست که توجه به جوامع مختلف را به خود مشغول ساخته است.
شاخص‌ها و اهدافی، چون پیشرفت‌های اقتصادی، رفاه اجتماعی، کیفیت محیطی و حکمرانی خوب از اصول اولیه‌ی توسعه پایدار به شمار می‌روند.
توسعه شهری پایدار که به دنبال برنامه هایی، چون (کاهش آلودگی‌ها)، (حفظ منابع)، (کاهش حجم ضایعات شهری)، (حمل و نقل مناسب) و) کار آمدی) می‌باشد، در پیاده سازی برنامه‌های خود با موانع و چالش‌های مواجه است که این چالش‌ها در صورت مهار نشدن ممکن است قدرت تخریب زیادی برای شهر، ساکنان و منابع آن ایجاد نموده و زمان عملی شدن طرح‌های توسعه پایدار را به تاخیر بیاندازد و به مرور شهر را از حالت پایداری دور کند؛ لذا شناسایی الزامات چالش‌های فراروی توسعه پایدار شهری و راهکار‌هایی برای برطرف کردن آن‌ها امریست ضروری است.

یک مدیر شهری باید بتواند در دنیای رقابتی نقاط قوت و ضعف شهر خود را شناخته و درصدد تقویت مزایای رقابتی آن بر آید، از این رهگذر است که شهر می‌تواند نقطه قابل اتکایی در شبکه جهانی شهر‌ها بیابد و کار کرد‌های خود را در نظام خدمت رسانی بهبود بخشد.
مدیر شهری، مسئول ارتقای قابلیت‌ها و توانمندی‌های شهرنشینان است
بدین ترتیب مدیر شهری با مدیر شهرداری تفاوت‌های بسیاری دارد، چراکه اولی مسئول ارتقای قابلیت‌ها و توانمندی‌های شهرنشینان است در حالی که دومی بیشتر مجری است و پاسخگویی آن تنها محدود به نحوه عملکرد و نه نتایج و پیامدهاست.
بسیاری معتقدند که جامعه آینده، جامع‌ای شهر نشین خواهد بود، بنابراین، شهر‌ها به جای این که مکان‌هایی بی ثمر برآب سرمایه گذاری اقتصادی یا تراکم کارگران بیکار با انبوه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی باشند، باید به مرکز رشد و پویایی اقتصادی و اجتماعی در چارچوب ملی بدل شود. این مراکز، باید که آفرینش گر فرصت‌هایی ارزنده برای رفاه و توسعه پایدار نه تنها جمعیت ساکن در آن بلکه جمعیت تمامی کشور‌ها باشد.