امروز درحالی یکی از مقتدرترین سرداران سالهای دفاع مقدس ودوران مقاومت پس از آن را از دست داده ایم که هیچ کلمه ای جزپیشوند واژه-ی شهید شایسته¬ی اتصال به آن عزیز نبود.

بسمه الرب الشهداء و الصدیقین

وَ الَّذِینَ هاجَرُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ ماتُوا لَیَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقاًحَسَناً وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ  «حج، ۵۸»

و کسانی که در راه خدا جهاد کردند یا مهاجرت کردند سپس کشتهشدند یا خود مردند، خداوند رزقی نیکو روزی می دهد، زیرا خدابهترین روزی دهندگان است.

امروز درحالی یکی از مقتدرترین سرداران سالهای دفاع مقدس ودوران مقاومت پس از آن را از دست داده ایم که هیچ کلمه ای جزپیشوند واژهی شهید شایسته¬ی اتصال به آن عزیز نبود.

خوب می دانیم که سالهای بسیاری را شبانه روز نخوابید تامردمان بسیاری در رفاه و آرامش زندگی کنند و در آسایش کاملبخواب روند.

باور داریم حتی کسانی که همباورش نبودند و با عقایدش فرسنگها فاصله داشتند نیز قدردان امنیتی بودند که حاج قاسم با ازجان گذشتگی خویش برایشان فراهم کرده بود.

اینک دنیا چشمهای خویش را بیشتر باز کند و فراخ تر بنگرد کهچگونه خون بر شمشیر چیره شدنی¬ست و چگونه رشادت برموشک و نیز انسانیت بر تکنولوژی برتری جسته و نامی سراسرعشق یعنی حاج قاسم سلیمانی بر قدرت های پوشالی دنیا پیروزگشت. سرداری که در طول سال¬های زیستن جوانمردانه اش نه بهدنبال نام بود و نه در بند انباشتن نان.

سرداری که همواره خود را سربازی پیرو رهبر خویش می دانست ودلش لبریز از آرزوی وصال یار و عطش شهادت بود.

اینک اما دشمنان انسانیت از رعب برآمده از دینداری وولایتمداری آن شهید عزیز به خویش می¬لرزند و باطل گرایانسایه سنگین نام ایران و اسلام را بیش از پیش بر سر خوداحساس می¬کنند.

حاج قاسم روزگاری در دشت ها و کوه های غرب، جنوب، جنوبشرق، و جنوب غرب میهن مان برای رفع تهدیدات دشمن فرماندهیکرد و همگام با فرزندان غیور استان های سیستان و بلوچستان،کرمان، و هرمزگان نام ایران و ایرانی را در حافظه ی جهانیانمترادف با دلاور مردی به ثبت رسانید و پس از آن نیز، فرماندهیمحور مقاومت را در دست گرفت تا از بیروت و بنت الجبیل در لبنانگرفته تا اِدلب و لاذقیه در سوریه، از دیرالزور و بصره و بغدادگرفته تا کربلا و سامرا قدم به قدم به دنبال دفع شرّ داعش و تثبیتامنیت و ایجاد وحدتی فراگیر در سطح محور و منطقه¬ی مقاومتباشد.

حاج قاسم را اینگونه باید به آیندگان معرفی کرد:

اسطوره ای که همواره تنها در خط مقدم نبود و بلکه جلوتر از خطمقدم حرکت می¬کرد و هیچ¬گاه از مرگ نهراسید. چهرهمعصومی که در هنگام نبرد تمثال واقعیاشدّاء علی الکفار رحماءبینهمبود را می بایست آن هنگام که فرزندان شهداء را در آغوشمی¬گرفت می¬دیدید که چگونه اشک پهنای صورت نجیبش را فرامی¬گرفت.

در فراق سردار نمی¬توان از این واقعیت نگفت که به یقین امروزرزمندگان هرمزگان از داغدارترین سربازان و یاران سردارند زیرابه سوگ فرمانده¬ای نشسته¬اند که مدت¬های مدیدی رشادتهایش را زیسته اند.

به راستی که:

حرامیان هدف جنگ را ندانستند

و فرق آینه و سنگ را ندانستند

و بی دلیل نیست که حاج قاسم را به چونان خنجری از پشت وناجوانمردانه مورد حمله قرار دادند که به نیکی دریافته بودند توانرو در رو جنگیدن با سردارمان در ایشان نبود.

اینک اما جسم خاکی حاج قاسم را در جوار دوستانش به خاکمی سپاریم اما روح بلندش زنده است و داستان های سراسردلاورانه اش تا ایران و اسلام زنده است در حافظه ی مردمیقدرشناس به یادگار خواهد ماند، که کیست که نداند بی تردید اینداغ یعنی شهادت حاج قاسم روزی از راه می رسید، که این نهایتآرزوی او بود، اما باور داریم که خون او می تواند محور وحدتملی و نیز محور وحدت فرزندان مقاومت باشد.

آری در این شرایط سخت اقتصادی و تحریم های ظالمانهقلدرمآبان تنها خون مرد پاکی چون او می توانست اینگونه چشمهای مردم میهن مان و سایر ملت ها را به گریه بنشاند، و داغشاقوام، مذاهب و ادیان تمامی گروه های سیاسی را همدل و همگامکند، چرا که آن وجود عزیز قریب به چهار دهه بی وقفه و خالصانهدر حال دفاع از آرمان دلاور مردان کربلاییان هشت سال دفاعمقدس بود و همواره خود را سرباز رهبر معظم انقلاب می دانست.

اینک به نیکی دریافته ایم که هرچند ما هم عصر مالک اشتر نخعینبوده و آن سردار را نزیسته ایم اما به درستی می توان فرموده¬یامام علی (ع) را پس از شهادت جناب مالک مصداق مالک دلهایما یعنی حاج قاسم سلیمانی دانست که:

مَالِکٌ وَ مَا مَالِکٌ وَ اللَّهِ لَوْ کَانَ جَبَلًا لَکَانَ فِنْداً وَ لَوْ کَانَ حَجَراً لَکَانَصَلْداً لَا یَرْتَقِیهِ الْحَافِرُ وَ لَا یُوفِی عَلَیْهِ الطَّائِرُ « حکمت ۴۳۵ نهجالبلاغه»

مالک بود و چه مالکی! به خداوند سوگند اگر کوه بود کوهی تنهابود اگر سنگ بود سنگی سخت و با صلابت بود، هیچ رونده¬ای بهستیغش نمی رسید و هیچ پرنده¬ای نمی توانست بر قله¬اش بالبگشاید.

و اینک در این مجال باید با اقتدار فریاد کشیده و بگوییم که ازامروز سران ناپاک صهیونیست¬ها و آمریکایی¬ها بدانند که خونسردار ما جوشنده تر و توفنده تر فوران خواهد کرد و از دل اینفواره، سرداران بسیاری در این سرزمین و مناطق مقاومت، بر مدارعشق حرکت خواهند کرد و ترسی ابدی در دل¬های دشمنانانسانیت به یادگار خواهند گذاشت.

کس چون تو طریق پاکبازی نگرفت

با زخم، نشان سرفرازی نگرفت

زین پیش دلاورا کسی چون تو شگفت

حیثیت مرگ را به بازی نگرفت

یاد و خاطره همه شهیدان انقلاب اسلامی، بالاخص شهید بزرگسردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی را گرامی می داریم و ازخداوند منان طلب می کنیم در صراط آنان استوار و پایدار باشیم.

       ​​محمد آشوری

نماینده  مردم بندرعباس، حاجی آباد، قشم، خمیر و ابوموسی