به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آداک مجتبی ناصری بازیاری در یادداشتی اظهار کرد : امام جعفر صادق ( ع ) پیشوای ششم شیعیان است که مذهب تشیع ( شیعه ) با نام او در جهان شناخته شده است و بیشترین علوم نقلی و عقلی شیعه در عصر این اما همام بصورت علمی بیان گردیده و […]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آداک مجتبی ناصری بازیاری در یادداشتی اظهار کرد : امام جعفر صادق ( ع ) پیشوای ششم شیعیان است که مذهب تشیع ( شیعه ) با نام او در جهان شناخته شده است و بیشترین علوم نقلی و عقلی شیعه در عصر این اما همام بصورت علمی بیان گردیده و جهت نشر در بین شیعیان جنبه تکلیفی آن رواج یافت .

یکی از گذاره های بسیار مهم در زندگی امام جعفر صادق (ع ) که در تاریخ خود را نشان داده است جهش علمی مبانی حقه شیعه بوده است که امام (ع) از شیعیان مطالبه کرده است و به رشته تحریر در آمده تا آیندگان از استفاده کنند و به تبلیغ آن استمرار داشته است .

با نگاهی ژرف به تاریخ می بینم بعد از رحلت پیامبر (ص) نگاه به خلافت و جانشینی آن حضرت دستخوش برخی از عوامل شد و شیعه را تحت شعاع خود قرار داده و مبانی شیعه رو به فراموشی رفته بود اما با نهضت علمی امام محمد باقر (ع) و امام جعفر صادق (ع) مبانی تشیع بار دیگر جان گرفت و برای پیروان این مذهب بصورت خاص جهت اوامر و نواهی در زندگی جاری و ساری گشت .

امام صادق ( ع) در زندگی سراسر علم و دانش خویش توانست برگ زرینی از شاگردان که در جهت گسترش فرهنگ تشیع تربیت کند و جایگاه شیعه را در بین مذاهب اسلام تثبیت کند .

اما با اندکی تامل خواهیم دانست که نهضت مطالبه گری علمی حضرت امام صادق ( ع ) باعث شکوفاهی و دیده شدن مذهب تشیع در بین دیگر مذاهب اسلامی شده است و تا کنون این نهضت توسط عالمان و فراگیران علوم دینی قرار گرفته است .

نهضت مطالبه گری علمی امام باقر (ع ) و امام جعفر صادق (ع) ادامه یافت زیرا که به تعبیر این امام (ع) عالمان نگاهبان و مرزداران علم بوده و توجه ویژه به تفقه در دین بوده است .

تفقه در دین که با رویکرد قرآنی عجین گشته است بهترین راه برای انفتاح باب علوم و گسترش آن بوده است و باب علم با این رویکرد مسدود نگشته و جریان داشته و زنده و پویا به راه خویش ادامه داده است .

جریان پویای دین بواسطه علم در مذهب تشیع امری اثبات شده بر اساس مبانی قرانی و علمی است و باعث بساط علم و علمی در مذهب شده است تا فقیهان بتوانند برای مسائل محدثه راه حلی با رویکرد استفاده از اصول عملی برای مردم بیان کنند .

در حال حاضر نیز این اصول عمیله باب زنده و جاری در مسائل و فهم در بین فقیهان است که با استفاده از آن در تمام جنبه های علم از قبیل فقه اجتماعی و فقه سیاسی و فقه فرهنگی و غیره در جریان باشد .
از طرفی فقه باید در زندگی جاری باشد و آن روش عملی بوده که در این جریان با استفاده از منابع دینی رفتار و عمل و تقریر امام شرط است تا منابع برای مردم علی الخصوص تشیع باشد .
رفتار امام در همه زمینه های جریان در زندگی وجود دارد و نهضت علمی و دانش و آگاهی و شناخت نسبت به مسائل زندگی و اجتماع نیز همراه است .

اگر در این دوران نیز رهبر انقلاب تاکید فراوان و وافری بر نهضت علمی در بین تمام اقشار بویژه قشر جوان دارند برگفته از این نهضت است تا جوانی و پویای در جامعه از بین نرود .

رهبر معظم انقلاب ادامه نهضت مطالبه گری را خواهان است تا خدای ناکرده آگاهی و بینش عمیق علمی در بین شیعیان پایان ناپذیر شود و عشق و علاقه به فراگیر علم و دوری از تنبلی و کاهلی در جامعه استمرار یابد .

انتهای پیام