9 دی به عنوان نماد مردمی در تاریخ انقلاب اسلامی بوده است که تمام برنامه ریزی دشمنان انقلاب را برای نیل به اهداف خود به زباله دان تاریخ هدایت کرد .

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آداک از بندرعباس ،  ۹دی تبلور حرکت  خود جوش مردمی در پشتیبانی از نظام مقدس اسلامی ایران و  سنگ بنای حضور مردم و باور به اهداف نظام در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی است و عدم بی توجهی به خواست و توطئه دشمن  در جهت اعتماد به نیرو های انقلابی است .

۹ دی باورمندی مردم به انقلاب و رهبری امام گونه مقام معظم رهبری در روز های آشوب و پر التهاب عوامل نفوذ در داخل براساس فضا سازی های ضد انقلاب و دشمنی های آمریکا و صهیونیسم جهانی بوده است .

انقلاب  اسلامی ، پرچم دار مبارز ظلم و ستم در جهان شناخته شده است و در جهت این مهم فعالیت های داخلی و خارجی خود را بر اساس بینش امام گونه معمار کبیر انقلاب امام خمینی (ره ) که حمایت از مستضعفین جهان عنوان شده  بنا نهاده است .

تقویم انقلاب اسلامی سرشار از امید به آینده ای با رویکرد تمدن نوین اسلامی است و در این راستا نوع نگاه به اداره حکومت بر مبنای حکومت اسلامی است که با دیدگاه امام و امت پایه ریزی شده است .

براساس دیدگاه امام و امت که منشا آن آموزه های دینی و فقهی اسلام بوده ، امام به عنوان ملجا و پناهگاه مردم قرار دارد و آنها را از خطرات احتمالی دور می سازد و تعریفی که برای مردم دیده شده است اطاعت پذیری و رنگ و بوی امام خود گرفتن است .

در واقع آشوب های سال ۸۸ در ایران مخالفت با این نوع نگاه حکومتی در ایران باشد و به مذاق  عوامل نفوذ در داخل که به دنبال رویکرد نگاه به بیرون باشد خوش نیاید و اربابان آن ها  نیز در جهت محقق نشدن این نوع حکومت  تمام سعی خود را در براندازی قرار داده اند .

 

اولین عامل آگاهی و بصیرت مردم به اوضاع سیاسی و اجتماعی بود که دشمن را غافلگیر کرد زیرا اگر این آگاهی و شناخت دشمن و عکس العمل مناسب مردمی در جهت خنثی سازی و پاسداری  از انقلاب اسلامی نبود بلکه شاهد خطرات  دیگری بودیم .

فضا های رسانه ای  دشمن و عوامل آن دندان خود را برای آشوب بزرگ  با ترفند های و حیله های برای تحقق اهداف و برنامه خویش از کشته سازی و هیچ کار دیگری دریغ نورزیدند .

دومین عامل در تقویم سیاسی ۹ دی که بارها  در جاهای دیگری نیز شاهد آن بوده ایم ، لبیک مردم به فرمایشات و خواست مقام معظم رهبری بود است  از این طریق میتوان به جرات گفت در طول انقلاب اسلامی مردم همسو با گفتار ها و بیانات رهبری بوده اند .

سوالی که برای که مد نظر بوده این است که هدف از اغتشاشات که یک نزاع سیاسی و داخلی صرف بوده است رد پای بیگانگان و عوامل خارجی به چشم می خورد، آیا اگر یک ملت انتخاباتی انجام دهد و گاه در آن حوادثی رخ دهد تصمیم به تصیح آن بر عهده خود مردم و مسئولین همان کشور باشد و اینجا نقش خارجی چیست ؟

 

مردم این تحلیل را به درستی و با هوشیاری تمام به آن پی برده اند که هیچ زمان به جز خودشان کس دیگری نمی تواند برای آنها تصمیم گیری کند و سرنوشت آنها را رقم زند .

عامل دیگری نیز می توان به فهرست درخشان سیاسی انقلاب اسلامی اضافه کرد و دست برتری در سیاست خارجی بوده که ما در این دهه ها توانستیم تفکر انقلابی را در جهان گسترش دهیم و نگاه مظلومان جهان  را به رویکرد ایران در این توسعه بخشیم  .

اما دشمن برای ضربه زدن به انقلاب  اسلامی لحظه ای آرام ننشسته و هر زمان و لحظه به دنبال ایجاد رخنه در صفوف متحد این نظام بوده و هست و به این دیدگاه که دشمن  از دشمنی خود دست بردار نیست .

دشمن به دنبال جریان سازی تازه ای برای نیل به اهداف خود است و این وظیفه نخبگان و کسانی که دل در گروه این نظام و انقلاب را دارند را دو چندان در امر آگاهی سخت خواهد کرد .

هر چه این انقلاب رو به جلوی حرکت می کند ما شاهد تزویر و حلیه های بیشتری و در ابعاد گسترده تری هستیم و  می طلبد که ما برای خنثی سازی این توطئه ها برنامه ها را بر مبنای قانون در کشور ایجاد کنیم .

 

اما دشمنان انقلاب اسلامی به خوبی می دانند این سرزمین مهد تمدن است و اسلام در جان آنها نفوذ کرده نمی توانند  هر ظلم و ستمی  با خواست و اراده خود به این مردم تحمیل کنند .

 

خبرنگار : مجتبی ناصری بازیاری