مدیر مسوول روزنامه دریای اندیشه افزود:موفقیت حرفه ایی در رسانه در سایه اتکا به اصول فکری قابل دوام است ، اصولی فکری که منشعب از مقوله اقتصاد، روزنامه نگاری ، مخاطب شناسی باشد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آداک ،معصومه قاسمی مدیر مسوول روزنامه دریای اندیشه با اشاره به فشارهای اقتصادی طاقت فرسا در عرصه مطبوعات گفت: متاسفانه امسال اخبار تلخی در جای جای کشورمان از تعطیلی روزنامه ها و نشریات به گوشمان رسیده که بیکاری یه عده خبرنگار  جان و دل ما را به درد آورد.

وی کمبود بی سابق زینک و افزایش قیمت کاغذ و بالا رفتن هزینه های چاپ را طاقت فرسا دانست و گفت: یک روزنامه برای تداوم و حیاتش نیازمند پارامترها و عواملی زیادی ست که مهمترین آن نیروی انسانی ست .
قاسمی روی دیگر این سکه را  موفقیت حرفه ای دانست و گفت : موفقیت حرفه ایی در رسانه در سایه اتکا به اصول فکری قابل دوام است ،  اصولی فکری که منشعب از مقوله اقتصاد، روزنامه نگاری ، مخاطب شناسی باشد .
مدیرمسئول روزنامه دریای اندیشه اظهار داشت : معتقدیم پیام باید آنقدر فاخر باشد که بتواند خود را تحمیل کند ، مشکلات را باید با  صدای متین اما در عین حال بلند عاری از هرگونه هیجان و هتک حرمت به تصمیم سازان بیان نمود .
قاسمی رمز موفقیت یک رسانه را مخاطبان آن عنوان کرد که عرصه رشد را برای یک رسانه فرآهم  می سازند و مانند یک ریشه برای یک درخت عمل می کنند ، بنابراین داشتن چارچوب فکری بدور از غرض ورزی و تحلیل های یک سویه برگ برنده برای هر رسانه ای محسوب می شود.
قاسمی گوربندی تصریح کرد:تمام تلاشمان در روزنامه دریای اندیشه این بوده که با یک نگاه علمی همراه با یک رهیافت حرفه ای حضور فعال در عرصه مطبوعات استان هرمزگان جز ویژگی های منحصر به فرد یک رسانه قرار دهیم، با وجود نداشتن پشتوانه دولتی از هیچ موضعی کوتاه نیامدیم و تمام توان حرفه ای خود را در راستای رسیدگی و بیان مشکلات مردم انجام دادیم.
در این دوسالی که دریای اندیشه تبدیل به روزنامه شد موفقیت های ملی و استانی و منطقه ای را در جشنواره های مطبوعات به لطف خدا و درایت و سختکوشی همکارانم نصیب مان شد.
وی تاکید کرد: لازم می دانم از تک تک همکاران در تحریه دریای اندیشه که خالصانه و دلسوزانه همراهم بودند و تنهایم نگذاشتند  قدرانی میکنم. امیدوارم کارنامه دریای اندیشه نمره قبولی بگیرد، چرا که ماندگاری ما مرهون همراهی و حمایت شماست.