شهردار بندرعباس بیان داشت :یکی از راه های حمایت از آموزش و پرورش افزایش سطح مشارکت در ساخت مدارس غیر انتفاعی در این عرصه است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آداک ، عباس امینی‌زاده در جلسه ۱۲۱ شورای شهر بندرعباس اظهار داشت: ارتقاء سطح آموزشی و فرهنگی در استان با وجود بزرگترین سرمایه اجتماعی و منابع انسانی است که در اختیار آموزش و پرورش است . به جایگاه ملی باید دست پیدا کنیم .

وی افزود:طراحی برنامه های مشترک شهرداری و شوراری شهر بصورت کوتاه مدت و بلند مدت با آموزش پرورش در زمینه های مختلف است .

شهردار بندرعباس گفت : در زمینه های همکاری شهرداری با آموزش و پرورش از قبیل برگزاری جشنواره های مختلف ،انجام پروژه های مهر ،ایاب و ذهاب دانش آموزان مراسمات هفته معلم ،تعطیلات نوروز ، آسفالت مدارس و برخی از کمک های بدون اطلاع این سازمان آموزش و پرورش نام برد .

امینی زاده اظهار داشت :بهترین راه حمایت و تشویق بخش خصوصی در ایجاد و ساخت مدارس غیر انتفاعی است که با گکاهش عوارض به سمت ایجا فضای آموزشی بیشتر سوق پیدا کنیم .

وی در ادامه تاکید کرد : یکی از فعالیت های مشترک شهرداری و شورای شهرروزی به عنوان بندرعباس یا هفته فرهنگی بندرعباس که نه تنها علمی و پژوهشی بکه در زمینه های معماری ،شهرسازیو خدمات شهری نیز فعالیت خواهد کرد

شهردار بندرعباس گفت :در خصوص واگذاری زمین به نفرات برتر کنکور منع قانونی برای شهرداری وجود دارد و در حیطه وظیفه راه و شهرسازی می باشد و شهرداری می تواند مشوق های ویژه در این امر در بودجه های سازمان فرهنگی و ورزشی در نظر بگیرد .

و در پایان بیان کرد: در آمدهای حاصل از ماده ۱۳و ۱۶ فقط در شهر بندرعباس در قالب نواحی و در ساخت و سازها و تعمیرها هزینه شو و گزارش عماکرد آن ارائه شود ..